De Stichting . Actueel . Films, Publicaties . Aanvullende websites
> Statuten

De Stichting is opgericht op 5 september 2006.

Artikel 2 van de Statuten betreft het Doel, en luidt:
1. De stichting heeft ten doel het educatief inzichtelijk maken door middel van speelfilm, documentaire of docudrama van de wederwaardigheden van burgers tijdens de bezetting door ]apan van het toenmalige Nederlands-Indi√ę, en met name hun strijd tot behoud van lichamelijk en geestelijke integriteit tijdens internering. Bij het uitvoeren van de doelstellingen zal de stichting gebruik maken van bestaande boeken en manuscripten, aangevuld met beeld en documentatiemateriaal.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.