De Stichting . Actueel . Films, Publicaties . Aanvullende websites
> Gastdocenten WO II ZO Azië

Stichting “Gastdocenten WO II Zuid Oost Azië”

Deze Stichting verenigt ongeveer 120 personen die persoonlijk de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië of elders in Zuidoost-Azië hebben meegemaakt. Doel van de werkgroep is om de huidige generatie scholieren een indruk te geven van wat hun landgenoten, niet zelden familieleden, in die periode in Zuidoost-Azië hebben doorgemaakt, en hoe ze daar bovenop zijn gekomen tijdens en na de oorlog. De leden van de werkgroep geven hun eigen “oral history” met een gedegen geschiedkundige achtergrond vanuit het door de werkgroep samengestelde compendium.
Een probleem bij dit alles vormt uiteraard het gegeven dat deze voorlichting uit de eerste hand even eindig is als de leden van de werkgroep. Daarom betekent de nu in productie zijnde verfilming een welkome en noodzakelijke stap om de herinneringen aan de ervaringen van de Japanse vrouwenkampen in voormalig Nederlands-Indië meer duurzaam vast te leggen.

http://www.gastdocenten.com