De Stichting . Actueel . Films, Publicaties . Aanvullende websites
> Voorgeschiedenis

Verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45

Het verleden van de burgerinterneringskampen tijdens de Japanse bezetting leeft bij de betrokkenen voort. Een ieder die de verschrikkingen van deze periode heeft meegemaakt, als volwassene of kind, draagt deze herinneringen de rest van haar of zijn leven met zich mee; ook nu nog, na meer dan zestig jaar.

Deze periode is ook uitvoerig gedocumenteerd, met name in het standaardwerk van dr. D. van Velden, De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog (1963, 1977) en de tweedelige Ge├»llustreerde atlas van de Japanse kampen in Nederlands-Indi├ź 1942-1945 (2000-2002). Verder zijn er talloze publicaties verschenen over afzonderlijke kampen, ook in de vorm van dagboeken en andere persoonlijke herinneringen.
Over de periode van de Japanse bezetting en de interneringskampen bestaat fotomateriaal, het meest uitvoerig in de genoemde Geïllustreerde atlas. Filmmateriaal is echter uitermate schaars. Er bestaan alleen enkele filmpjes van interneringskampen die, net als de beschikbare foto's, pas na de bevrijding zijn opgenomen. Deze geven daardoor een weinig waarheidsgetrouw beeld van het leven in de kampen. De oorlog was immers voorbij, wat het meest duidelijk wordt geïllustreerd door de afwezigheid van Japanners.

Voor het levend houden van de herinnering aan de interneringskampen is het beschikbare filmmateriaal geheel ontoereikend. De Stichting Verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45, opgericht in september 2006, wil in deze leemte voorzien. De oprichtingsakte omschrijft de doelstelling als volgt: het inzichtelijk maken middels speelfilm, documentaire of docudrama van de wederwaardigheden van burgers tijdens de bezetting door Japan van het toenmalige Nederlands-Indi├ź en met name hun strijd tot behoud van lichamelijke en geestelijke integriteit tijdens internering.

De Stichting gaat verder met het in 2004 door Willeke van Ammelrooy genomen initiatief voor het maken van een film over de interneringskampen. Een subsidieaanvraag kon uiteindelijk gehonoreerd worden, en op 18 januari 2007 maakte de Stichting Het Gebaar het geld beschikbaar.