De Stichting . Actueel . Films, Publicaties . Aanvullende websites
> Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie >

Naam Stichting Educatie Nederlands-Indië
Voorheen: Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45
Daarvoor: Stichting Verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45

Fiscaalnummer: 817095275

Contactgegevens 
Dassenboslaan 15, 6705BS Wageningen
vjb4245@gmail.com

Bestuursamenstelling:
• Hr mr L.P. Wiertsema: voorzitter en penningmeester
• Hr dr ir D. HilleRisLambers: secretaris
• Mw A.C. van Ommen - Douwes: bestuurslid
• Hr J.F. van Wagtendonk, econ. bacc.Verslag uitgeoefende activiteiten

Het bestaansrecht van de Stichting Educatie Nederlands-Indië is samengevat in het motto: Indische geschiedenis is Nederlandse geschiedenis.

Tot aan de tweede wereldoorlog verbleven zo’n 2-4% van alle Nederlandse staatsburgers in Nederlands-Indië. In de periode 1945-1958 hebben de meesten van hen Indonesië verlaten, en zijn grotendeels in Nederland terechtgekomen. Daar is er tientallen jaren weinig van en over hen gehoord.

De Stichting Educatie Nederlands-Indië (hierna de Stichting) is een Stichting enerzijds zonder winstoogmerk, die geen beloningen toekent aan zijn bestuursleden, maar die wel deelneemt aan het economische verkeer en een onderneming is in de zin van de wet op de omzetbelasting. Zij werd opgericht op 5 september 2006 met als doel het produceren en verspreiden van educatieve media projecten met als onderwerp de wederwaardigheden van burgers en soldaten tijdens en na de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands-Indië.


Jappenkampen

De stichting heeft in de periode 2007-2009 aandacht besteed aan de Nederlanders die in de zogenoemde “jappenkampen” verbleven, door ze aan het woord te laten in de bioscoopdocumentaire “Het jaar 2602 - kinderverhalen uit het Jappenkamp” van André van der Hout en Linda Lyklema en producent Holland Harbour Productions. Deze in 2009 in de bioscopen uitgebrachte film werd zeer goed ontvangen zowel bij het publiek als bij de recensenten en werd o.a. door NRC-Handelsblad met vier sterren bekroond.  Na haar bioscoop release zond de NTR de film uit op 13/8/2009 (268 000 kijkers). De documentaire is ook uitgebracht op DVD. Omstreeks de uitbreng van de film heeft de Stichting in samenwerking met het Museon een tentoonstelling gemaakt waarin de verhalen van de geïnterneerden geïllustreerd werden met hun (vaak zelfgemaakte) speelgoed.

Met ondersteuning van o.a. het Mondriaan Fonds en Erfgoed van de Oorlog (VWS) werd er een website gelanceerd.

Ook is er op voorspraak van onze bestuursadviseur mw W G (Willeke) van Ammelrooy een boek uitgebracht van Toos Blokland, een van de vertellers uit de film Het Jaar 2602. Mevrouw Blokland verwerkte in juli 2014, met assistentie van de Stichting, haar kampdagboek tot het boek "Vrouwenleed”.


Buitenkampers

In de periode 2009-2013 verlegde de Stichting (toen nog de Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45) de focus naar de Nederlanders die als burgers buiten de Japanse concentratiekampen verbleven. "Buitenkampers - boekan main, boekan main!", wederom een 90-minuten bioscoop documentaire, nu van regisseur Hetty Naaijkens - Retel Helmrich, werd geproduceerd door Holland Harbour Productions. Het Nederlandse Fonds voor de Film, Comité 4 en 5 mei, Stg Verfilming Japanse Bezetting 1942-45, V-fonds en de NTR ondersteunden de film. Distributeur Just Bridge Entertainment bracht de film uit. De nationale première werd geopend door Staatssecretaris Martin J Van Rijn op 29/9/2013 ten tijde van het Nederlands Film Festival. De film zette het nog te weinig bekende verhaal van de Nederlandse Indo-gemeenschap op de kaart. Tussen 3/10/2013 en 7/5/2014 was de film te zien in bioscopen in heel Nederland.
Op 16/3/2014 kreeg de documentaire een Kristallen Prijs uitgereikt voor de meest succesvolle bioscoopdocumentaire van dat jaar.

De TV vertoning was op 12/8/2014 (Nederland 2). Inclusief de herhalingsuitzending keken er bijna 300’000 mensen naar. Later vertoonde BVN de film op 27 en 28 augustus 2014.

Wederom in samenwerking met het Museon werd er een tentoonstelling gepresenteerd en werd er, in samenwerking met het Mondriaan Fonds, een app gelanceerd.


Indië-veteranen

De beide groepen die in de eerste twee films aan het woord kwamen hebben het zeer bloedige en chaotische begin van Indonesië’s onafhankelijkheidsstrijd meegemaakt, met name de beruchte bersiaptijd. Die periode vond zijn natuurlijk vervolg in de inzet van Nederlandse strijdkrachten om de onafhankelijkheid van Indonesië tegen te gaan. Ook de geschiedenis van de Nederlandse militairen in deze oorlog verdient meer aandacht, zeker nu er nog maar weinig mensen over zijn die de verhalen nog uit de eerste hand kunnen doen.

De Stichting veranderde op 23/11/2016 haar naam in Stichting Educatie Nederlands-Indië. De oude naam, die verwees naar de Japanse Bezetting, dekte de lading van de nieuwe plannen niet goed meer.

In september 2017 ontving de Stichting een subsidie van het ministerie van VWS om een tiental video-portretten te maken van Indië-veteranen (onder wie één dienstweigeraar) die vertellen over hun ervaringen in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Enerzijds zijn deze vraaggesprekken bedoeld om te passen in het brede onderzoek van drie Nederlandse onderzoeksinstituten (NIMH, NIOD, KITLV) naar wat er eigenlijk in Indonesië precies gebeurde in de periode 15/81945 -27/12/1949 als gevolg van Nederlandse militaire interventies.

Anderzijds blijft het materiaal beschikbaar voor toekomstige projecten van de Stichting.


Producent

In de drie projecten heeft de Stichting de rol vervuld als fondswerver, eerst bij Stichting Gebaar, daarna (samen met de Producent) bij diverse fondsen met name het Nederlands Film Fonds en Stichting 4 en 5 mei, en tenslotte dus bij VWS. In alle drie projecten was Holland Harbour de producent. De Stichting claimt zelf geen deskundigheid in het maken van films, maar de bestuursleden hebben wel directe of overgeleverde ervaring met Nederlands-Indië in en na de oorlog, en konden, met hun achterban, de authenticiteit bewaken. De producent heeft bij elk van de drie projecten verschillende regisseurs betrokken: André van der Hout & Linda Lyklema; Hetty Naaijkens-Retel Helmrich; en Marjon de Zeeuw.


Productvorm

In de eerste twee documentaires was gekozen voor een kleine twintig ooggetuigen die hun verhaal deden, waarna de verhalen gesynthetiseerd werden tot één enkel lopend verhaal.

Het laatste project is op 31 januari 2018 voltooid: de uitgebreide vraaggesprekken zijn eind 2017 tot eind januari 2018 opgenomen.


Beleidsplan

Voor de komende jaren zullen er fondsen worden gezocht om van de tien reeds opgenomen gesprekken, aangevuld met nieuwe verhalen, één enkel verhaal te maken, met gebruikmaking van moderne technieken zoals animatie.

Met de tien reeds gemaakte veteranenportretten is het werk dus nog niet voltooid. De Stichting is voornemens wederom een lange bioscoopdocumentaire te laten maken, maar zal zich ook zoals bij de voorgaande projecten, nog meer gaan toeleggen op smartphone gerichte applicaties. Ook hiertoe continueert de Stichting de samenwerking met producent Holland Harbour Productions in Rotterdam.


Financieel verslag zie PDF bijlage "Bestuur en organisatie".