De Stichting . Actueel . Films, Publicaties . Aanvullende websites
> Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie >

Geschiedenis Stichting Educatie Nederlands-Indië

Zij werd opgericht op 5 september 2006, als Stichting verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45. Doel was het produceren en verspreiden van educatieve media projecten over de wederwaardigheden van burgers en soldaten tijdens en na de Japanse bezetting van toenmalig Nederlands-Indië. Inmiddels is het werkterrein uitgebreid van de aanvankelijke jappenkampen naar de “Buitenkampers” en naar de dekolonisatieoorlog 1945-1949.

De Stichting 2006-2020

De stichting richtte in de periode 2007-2009 de aandacht op de Nederlanders die in de jappenkampen verbleven, door ze aan het woord te laten in de bioscoopdocumentaire “Het jaar 2602 - kinderverhalen uit het Jappenkamp” van André van der Hout en Linda Lyklema en producent Holland Harbour Productions. De in 2009 in de bioscopen uitgebrachte film werd zeer goed ontvangen zowel bij het publiek als bij de recensenten. De NTR zond de film uit (268 000 kijkers). De documentaire is ook als DVD verspreid. Omstreeks de uitbreng van de film heeft de Stichting in samenwerking met het Museon een tentoonstelling gemaakt waarin de verhalen van de geïnterneerden geïllustreerd werden met hun (vaak zelfgemaakte) speelgoed.
Met ondersteuning van o.a. het Mondriaan Fonds en Erfgoed van de Oorlog (VWS) werd er een tweeling-website gelanceerd. www.hetjaar2602.nl en www.buitenkampers.nl
De stichting hielp met de lancering van een boek van Toos Blokland, een van de vertellers uit de film Het Jaar 2602.

In de jaren 2009-2013 verlegde de Stichting, herdoopt in Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45 de aandacht naar de Nederlandse burgers die buiten de Japanse concentratiekampen verbleven. "Buitenkampers - boekan main, boekan main!", wederom een 90-minuten bioscoop documentaire, nu van regisseur Hetty Naaijkens - Retel Helmrich, werd geproduceerd door Holland Harbour Productions.
De film zette het nog te weinig bekende verhaal van de Nederlandse Indo-gemeenschap op de kaart. In 2013 en2014 was de film te zien in bioscopen in heel Nederland.
De film werd op nationale TV vertoond. Inclusief de herhalingsuitzending keken er bijna 300’000 mensen naar Op 16/3/2014 kreeg de documentaire een Kristallen Prijs uitgereikt voor de meest succesvolle bioscoopdocumentaire van dat jaar.

Indië-veteranen
De Nederlanders uit de eerste twee films maakten het bloedige en chaotische begin van Indonesië’s onafhankelijkheidsstrijd mee, de beruchte bersiaptijd. De bersiap vond zijn natuurlijk vervolg in de inzet van Nederlandse strijdkrachten om de onafhankelijkheid van Indonesië eerst tegen te gaan en later in door Nederland gewenste goede banen te leiden. Ook de geschiedenis van de Nederlandse militairen in deze oorlog verdient meer aandacht, zeker nu er nog maar weinigen over zijn die de verhalen uit de eerste hand kunnen doen.
De Stichting veranderde op 23/11/2016 haar naam in Stichting Educatie Nederlands-Indië. De nieuwe naam dekt de lading van de nieuwe plannen beter.
In 2017 liet de Stichting met een subsidie van het ministerie van VWS een tiental video-portretten maken, van negen Indië-veteranen en één dienstweigeraar die vertellen over hun ervaringen in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Het materiaal is beschikbaar voor toekomstige projecten van de Stichting.

Producent
In de drie projecten was de Stichting fondswerver, eerst bij Stichting Gebaar, daarna (samen met de Producent) bij diverse fondsen met name het Nederlands Film Fonds en Stichting 4 en 5 mei, en tenslotte dus bij VWS. In alle drie projecten was Holland Harbour de producent. De Stichting claimt zelf geen deskundigheid in het maken van films, maar de bestuursleden hebben wel directe of overgeleverde ervaring met Nederlands-Indië in en na de oorlog, en konden, met hun achterban, de authenticiteit bewaken. De producent heeft bij elk van de projecten verschillende regisseurs betrokken: André van der Hout & Linda Lyklema; Hetty Naaijkens-Retel Helmrich; Marjon de Zeeuw; In-Soo Radstake.

ANBI-gerelateerde gegevens

Naam Stichting Educatie Nederlands-Indië
Voorheen: Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45
Daarvoor: Stichting Verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45

Fiscaal nummer: 817095275

Contactgegevens  
Dassenboslaan 15, 6705BS Wageningen
vjb4245@gmail.com

Doelstelling

De Nederlandse geschiedenis in toenmalig Nederlands-Indië te integreren in de Nederlandse geschiedenis.

Tot aan de tweede wereldoorlog verbleven zo’n 2-4% van alle Nederlanders in Nederlands-Indië. In de periode 1945-1958 hebben de meesten van hen Indonesië verlaten, en zijn grotendeels in Nederland terechtgekomen. Daar is er tientallen jaren weinig van en over hen gehoord.
Het bestaansrecht van de Stichting Educatie Nederlands-Indië is samengevat in het motto: Indische geschiedenis is Nederlandse geschiedenis.

Beleidsplan
Doelstelling en uitvoeringsplan
De Stichting gaat voort met het ondersteunen van de producenten in de verwezenlijking van twee projecten:
•    Het lanceren in de Nederlandse media (bioscopen, TV, internet) van de inmiddels voltooide film “Orde en Vrede”
•    Het filmen en monteren van het grotere project met codenaam “Reproductie verboden” dat de Nederlandse publiciteitsregie beschrijft omtrent de strijd met de Republiek Indonesië over de toekomst van de Republek en Nederland’s rol daarbij.

Inkomsten
De inkomsten uit subsidies worden in het project geïnvesteerd. De Stichting verkoopt dvd’s van de twee geproduceerde documentaires ‘Het jaar 2602’en ‘Buitenkampers’. Daarnaast zijn er bescheiden donaties waaruit lopende zaken worden betaald.
 
Vermogen
Het vermogen is relatief gering en wordt geïnvesteerd in de filmproducties.

Bestuursamenstelling:
• Hr mr L P Wiertsema: voorzitter en penningmeester
• Hr dr ir D HilleRisLambers: secretaris
• Mw A C van Ommen - Douwes: bestuurslid
• Hr J F van Wagtendonk, econ. bacc. bestuurslid

Beloningsbeleid
De Stichting heeft geen winstoogmerk, en kent geen beloningen toe aan zijn bestuursleden. De Stichting neemt wel deel aan het economische verkeer en is een onderneming is in de zin van de wet op de omzetbelasting.

Activiteiten in 2021
De activiteiten concretiseerden het hoofddoel richting Indonesië’s onafhankelijkheidsstrijd.
De vraaggesprekken met 10 Indië-veteranen werden samen met publikek beschikbaar beeldmateriaal omgevormd tot een 50 minuten documentaire, met de naam “Orde en Vrede”, het motto waaronder Nederland zijn strijdkrachten in Indonesië inzette.
Een tweede project is multimediaal en gaat over diezelfde onafhankelijkheidsoorlog in de publiciteit: de pogingen van de Nederlandse regering om de buitenwereld, in concreto de Veiligheidsraad van de VN, van het eigen gelijk te overtuigen, waarbij soms best wel creatief met de werkelijkheid werd omgesprongen.
Voor dit project heeft de Stichting in nauwe samenwerking met producent Holland Harbour donors benaderd, zoals daar zijn de stg Beeld en Geluid, het Mondriaanfonds, VFonds, Stg Democratie en Media, NFF. Toezeggingen zijn er tot ruim € 500.000.
Intussen heeft de Producent in opdracht van de Stichting uitgebreid archiefonderzoek gedaan, en heeft een ervaren film researcher aangetrokken.

Financieel verslag
Balans en staat van baten en lasten van het jaar 2021, zie PDF bijlage "Bestuur en organisatie".