De Stichting . Films, Publicaties . Actueel . Aanvullende websites
> Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie >

Naam Stichting Educatie Nederlands-Indië
Voormalige Naam  Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45
Voormalige Naam  Stichting Verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45
Voormalige Verkorte naam: VJB4245


Fiscaalnummer: 817095275

Contactgegevens 
Dassenboslaan 15, 6705BS Wageningen
vjb4245@gmail.com

Bestuursamenstelling:
• Hr mr L.P. Wiertsema: voorzitter en penningmeester
• Hr dr ir D. HilleRisLambers: secretaris
• Mw C.E. Suverkropp: bestuurslid
• Mw A.C. van Ommen - Douwes: bestuurslid
• Hr J.F. van Wagtendonk, econ. bacc.

Doelstellingen: de Stichting heeft geen winstoogmerk.

Beleidsplan en Verslag uitgeoefende activiteiten
Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45

De Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45 ( hierna de Stichting)
Werd opgericht op 5 september 2006.
De Stichting heeft ten doel het educatief inzichtleijk maken dor middel van speelfilm, documentaire of docudrama van de wederwaardigheden van burgers tijdensde bezetting door Japan van het toenmalige Nederlands-Indië , en met name hun strijd tot behoud van lichamelijk en geestelijke integriteit tijdens de oorlog. Bij het uitvoeren ervan zal de Stichting gebruik maken van bestaande boeken en manuscripten, aangevuld met beeld en documentatiemateriaal.

In eerste instantie is met behulp van het Gebaar een documentaire gerealiseerd “Het jaar 2602 – kinderverhalen uit het jappenkamp” is in 2009 in de bioscopen uitgebracht (goede recensies), is op nationale TV geweest op 13 augustus 2009 (268 000 kijkers, ook niet mis), en wordt via dvd verkocht. Inmiddels (9/11/2013) zo’n 4000 dvd's verkocht.

Vervolgens is na enig lobbywerk van onze bestuursadviseur mw W G (Willeke) van Ammelrooij een boek uitgebracht van Toos Blokland, die ook optrad in de film Het Jaar 2602.

Naar aanleiding van deze eerste film werd het plan opgevat een soort drieluik omtrent de Indische zaak te gaan realiseren.
De tweede film in deze reeks is inmiddels tijdens het Utrechts filmfestival op 29 sep 2013 in première gegaan. De film wordt op dit moment gedraaid in een groot aantal bioscopen in Nederland. Op 9 nov 2013 tellen wij 5000+ toeschouwers die sinds 3/10/2013 de film hebben gezien.

Met het succes van beide films zijn wij wellicht in staat om het drieluik te voltooien . Hierover zijn wij op dit moment in gesprek met twee filmmakers.

Dordrecht 30 oktober 2013.
Mr Luuk P Wiertsema
Voorzitter Stichting Verfilming Japanse Bezetting 1942-45


Beloningen : Er worden geen beloningen toegekend . Alle werkzaamheden vinden plaats op vrijwillige basis.

Financieel verslag zie PDF bijlage "Bestuur en organisatie".