> Bestel "Het Jaar 2602"

Bestel "Het Jaar 2602" >

Bestel de dvd van "Het jaar 2602 - Kinderverhalen uit het jappenkamp" (André van der Hout, Linda Lyklema)

In Nederland: maak € 17,-- over op Bankrekening NL07ABNA0429369867, tnv
Educatie Nederlandsindie te Wageningen.

In alle landen buiten Nederland: maak € 20,-- over - de rest is hetzelfde.

Mail naar vjb4245@gmail.com en vermeld besteladres incl. postcode.
De dvd wordt u dan zo spoedig mogelijk toegestuurd.
â–º Maak wel duidelijk dat het om "Het jaar 2602" gaat, want wij leveren sinds maart 2014, ook de dvd van "Buitenkampers", een zeer mooie film.
â–º Let op, de bank beschermt uw privacy zo goed dat uw adres niet meer te achterhalen is, tenzij u er nog een mail bij stuurt of het adres vermeldt als mededeling bij de betaling!

Vragen of problemen?:
mail naar vjb4245@gmail.com
.

Waarom 2602?
De naam van film die Holland Harbour in opdracht van de Stichting produceerde roept vragen op.
Per decreet van 29 april 1942, Keizer Hirohito's verjaardag, werd verordonneerd dat (i) van nu af aan Japan Nippon moest heten, en dat (ii) een specifiek Japanse jaartelling van kracht werd. Sindsdien werd 1942 tot 2602, enzovoort.
Deze Japanse jaartelling, 'Kouki' genoemd en gelijk aan de Christelijke jaartelling+660 werd ingesteld in 1873, en was in gebruik in Japan tot in 1945.
Achtergrond bij dit alles is het jaar 660 VC van de troonsbestijging van de eerste Japanse keizer, na zijn dood Keizer Jimmu genoemd. De huidige keizer wordt beschouwd als een directe nazaat van Keizer Jimmu.

Het jaar 2602 website
U kunt uitgebreid met de vertellers van "Het Jaar 2602" kennismaken.