> Doel van het project

Ons doel is de Nederlanders van nu een invoelbaar beeld te geven van de ervaringen van de Nederlanders tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indi√ę.
Waar het de Japanse burgerkampen betreft ("Het jaar 2602") wilden we laten zien hoe in de Japanse burgerkampen de vrouwen met succes probeerden om lichamelijk maar ook geestelijk overeind te blijven, en hun kinderen toch een "normaal" en menswaardig bestaan te geven - en hoe de Nederlanders buiten de kampen zich fysiek, en als  Nederlanders mesten handhaven.
Bij de "Buitenkampers" in de gelijknamige film wilden we laten zien hoe de, meest Indische, Nederlandse vrouwen en kinderen die buiten de kampen bleven niet alleen zelf in hun onderhoud moesten voorzien, maar zich ook geestelijk als Nederlander staande hielden in een jegens alles wat Nederlands was, steeds vijandiger wordende omgeving.