De Stichting . Actueel . Films, Publicaties . Aanvullende websites
> Medische en psychische gevolgen
.
.

Medische en psychische gevolgen >

"De Japanse kampen; nog geen verleden tijd"
Met deze titel verscheen in 1980 een artikel van P.G. Bekkering, huisarts, en M. Bekkering-Merens, psychotherapeute, te Rheden.
Citaat: Ned. T. Geneesk. 124, nr.13, 1980: pp 467-473

Het artikel geeft een uitgebreid beeld van de diverse aandoeningen en andere medische problemen waarmee oud-kampbewoners kunnen zijn opgezadeld, en die zich vaak jaren later manifesteren. Het stuk is geschreven ten behoeve van huisartsen.

Dank aan de auteurs, het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde,
en de heer Jeppe R. Mellema