De Stichting . Actueel . Films, Publicaties . Aanvullende websites
> Geschiedenis WO-II in Azië
.
.
.
.

Stichting Herdenking 15 augustus 1945. Elk jaar op 15 augustus wordt het definitieve einde van WO-2 herdacht bij het Indië monument. Op die dag zijn er voordrachten over die oorlogstijd. Voor een snel inzicht in de buitenkamp situatie kunt u klikken op
http://www.gastdocenten.com/nieuwsbrieven/nwsbr73.pdf
"Het leven buiten de Kampen" een lezing gehouden op 15 aug 2009 door Fridus Steijlen

Gastdocenten.
De Stichting Gastdocenten WO-II in ZO-Azië verenigt zo'n 120 vrijwilligers die zelf de oorlog in en om Nederlands-Indië beleefden en, na grondige studie van de geschiedenis, die ze samengebracht hebben in een vademecum, gastlessen aanbieden aan middelbare en VWO scholen, en de hoogste klassen van de basisschool. Deze Gastdocenten zijn als mede-oprichter betrokken bij de Stichting Verfilming Japanse Burgerkampen 1942-45
Kijk op:   http://www.gastdocenten.com

Alle Japanse burgerkampen.
Een website van Henk Beekhuis. Hier vindt u van alle bekende Japanse burgerkampen de naam, de locatie, plattegronden, verwijzingen naar literatuur, naamlijsten, en aantallen bewoners. Tevens de data dat geïnterneerden het kamp binnenkwamen of naar een ander kamp werden overgebracht.
Kijk op: http://www.japanseburgerkampen.nl

Zoektocht naar nabestaanden van de omgekomen Nederlandse militairen in Zuidoost-Azië tijdens WO II. Wijlen T.J. (Teun) Heijstek gaf deze personen door middel van foto' s een gezicht.
Kijk op: http://www.wereldoorlog2.com

Interactieve toepassingen in het onderwijs. HAVO en VWO leerlingen maken kennis met mensen die de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië hebben meegemaakt. Naar aanleiding van persoonlijke verhalen gaan de leerlingen aan de slag met bronnenmateriaal zoals tekeningen, foto’s, dagboekfragmenten, brieven etc.
Kijk op: http://www.museumbron.nl

Japanse ereschulden. De Stichting Japanse Ereschulden is een organisatie van vrijwilligers die de Japanse regering, en die van Nederland, herinnert aan hun verplichtingen jegens de Nederlanders die de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Nederlands-Indië meemaakten.
Kijk op: http://www.japanse-ereschulden.nl/

Indisch Informatiepunt. Een algemene website die verwijst naar activiteiten en informatie over Indische activiteiten en zaken.
Kijk op: http://www.indischinformatiepunt.nl

Geschiedenis. Boudewijn van Oort publiceerde onlangs zijn boek Tjideng Reunion: A Memoir of World War II on Java. Van Oort's vader, Nederlander wonend in Zuid-Afrika, besloot te verhuizen naar Nederlands-Indië en dienst te nemen in het KNIL nadat Nederland bezet werd. Het boek geeft uitgebreide historische achtergronden en illustraties als achtergrond bij de wederwaardigheden van de familie.
Kijk op: http://www.boudewynvanoort.com

Nazorg. Vele oorlogsgetroffenen uit WO II zijn nog steeds niet op de hoogte van het bestaan van de PUR. De Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) voert Nederlandse wetten en regelingen uit voor financiële ondersteuning aan slachtoffers (en hun nabestaanden) van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode.
Kijk op: http://www.pur.nl/

Indische kamparchieven. Website van het NIOD waar de locaties van Japanse en Republikeinse kampen op historische kaarten zijn weergegeven. U vindt onder meer kaarten, plattegronden, foto's en informatie over de aantallen geïnterneerden, namen van commandant, bewaking en kampleiding, aard van de behuizing.
Kijk op http://www.Indischekamparchieven.nl